VORES SOCIALE ANSVAR

På Malmö Arena Hotel arbejder vi aktivt med vores miljømæssige og sociale ansvar

FOR EN GRØNNERE FREMTID

Vores miljøpolitik

Malmö Arena Hotel ligger i Hyllie, Malmøs mest bæredygtige bydel. Målet er at gøre Hyllie til den mest klimasmarte bydel i Øresundsregionen og en global rollemodel for bæredygtig byudvikling – og selvfølgelig er vores virksomhed en del af dette! Visionen for området er, at det skal forsynes 100 procent med vedvarende eller genanvendt energi.

Ved hjælp af ISO14001 har vi styr på vores virksomhed – hvor effektivt vi arbejder, hvordan lønsomhed og motivation ser ud og ikke mindst, hvordan vores gæsters og vores egne oplevelser er som følge af arbejdet.

Malmö Arena Hotel skal løbende reducere den negative miljøbelastning fra alle dele af virksomheden og arbejde for at forebygge forurening ved konstant at forbedre vores processer. Det betyder, at vi skal overholde miljølovgivningen og andre bindende krav, stille miljøkrav til vores leverandører og foretage miljørevision.

Vi ser koncernens miljømål som indikatorer, som vi selv overvåger. I vores daglige arbejde vil vi fokusere på de væsentlige miljøaspekter for vores virksomhed:

  • Vaskeforbrug

  • Vandforbrug

  • Elforbrug

Vores overordnede miljømål

For at foretage en mere aktiv indsats mod en bedre verden, har vi valgt at arbejde hen imod 5 af de opstillede globale miljømål, som beskrevet nedenfor:

Ved hjælp af disse vil vi aktivt forbedre os på følgende punkter:

  • Reducere hotellets negative påvirkning på emissioner til luft og vand

  • Energiplanlægning

  • Udvikle vores sociale engagement/span>

    – Aktivt støtte lokale initiativer og samarbejde med organisationer, der arbejder for et bedre Malmø
    – Medvirke i et projekt fra den svenske Ligestillingsstyrelse via TEM om, hvordan vi kan indføre ligestillingsspørgsmål i virksomhedens ledelsessystem