VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

På Malmö Arena Hotel jobbar vi aktivt med vårt miljö- och samhällsansvar

VÅRT ENGAGEMANG

Lokalt stöttar vi FC Rosengård och deras projekt

Vi har länge varit en stolt ”Drömpartner” till FC Rosengård. Som partner är det såklart viktigt att känna att man delar värderingar, och det gör vi med FC Rosengård.  Deras unika engagemang kretsar kring jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde, dels på hemmaplan i Malmö och dels nationellt för damfotbollen. Dessutom gör FC Rosengårds projekt verkligen nytta för många lokalt, både på och utanför planen. Här är några av de projekt som FC Rosengård arbetar med i år:

Boost by FC Rosengård
Yalla Trappan
Hattrick by FC Rosengård
Fotball for life

VÅRT ENGAGEMANG

Hotellkurage

VI HAR VALT ATT TA STÄLLNING.
Som första hotell i Sverige har Malmö Arena Hotel valt att införa Hotellkurage, som policy och styrmedel. Nu välkomnar vi många andra hotell att följa efter, så att vi tillsammans kan visa vår omtanke. Både läs och lyssna via länkarna nedan, för mer information. Tillsammans för OMTANKE! ❤️
https://huskurage.se/hotellkurage/
https://sverigesradio.se/artikel/7414655
https://www.sydsvenskan.se/…/de-uppmuntrar-sina-hotellgaste…

FÖR EN GRÖNARE FRAMTID

Vår miljöpolicy

Malmö Arena Hotel ligger i Hyllie, Malmös mest hållbara stadsdel. Målet är att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling – och givetvis är vår verksamhet en del av detta! Visionen för området är att det ska försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi.

Med hjälp av ISO14001 har vi koll på vår verksamhet – hur effektivt vi arbetar, hur lönsamheten och motivationen ser ut och inte minst hur våra gästers samt våra egna upplevelser blir till följd av arbetet.

Malmö Arena Hotel ska kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av verksamheten och arbeta för att förebygga föroreningar genom att ständigt förbättra våra processer. Detta innebär att vi ska efterleva miljölagstiftning och andra bindande krav, ställa miljökrav på våra leverantörer och genomföra miljörevisioner.

Koncernens miljömål ser vi som indikatorer som vi bevakar hos oss själva. I det dagliga arbetet kommer vi att fokusera på de betydande miljöaspekterna för vår verksamhet:

  • Tvättförbrukning

  • Vattenförbrukning

  • Elförbrukning

Våra övergripande miljömål

För att tydligare kunna jobba för en bättre värld har vi valt att jobba mot 5 av de uppsatta globala miljömålen enligt nedan:

Med hjälp av dessa ska vi aktivt förbättra oss på följande punkter:

  • Minska hotellets negativa påverkan på utsläpp till luft och vatten

  • Energiplanering

  • Utveckla vårt sociala engagemang

    – Lokalt aktivt stötta och samarbeta med organisationer som jobbar för ett bättre Malmö
    – Medverkan i ett projekt från Jämställdhetsmyndigheten via TEM om hur vi kan få in jämställdhetsfrågor i företagens ledningssystem