VÅRT SAMHÄLLSANSVAR

På Malmö Arena Hotel jobbar vi aktivt med vårt miljö- och samhällsansvar

VÅRT ENGAGEMANG

Lokalt stöttar vi aktivt FC Rosengård och deras projekt

Vi har länge varit en stolt partner till FC Rosengård. Som partner känner vi att vårt stöd verkligen gör nytta och att deras unika engagemang i samhället gör gott för väldigt många, både på och utanför planen.

Boost by FC Rosengård
Next by FC Rosengård
Football for life
Kick off by FC Rosengård
Kul på hjul

FÖR EN GRÖNARE FRAMTID

Vår miljöpolicy

Hyllie ska, som en helt ny stadsdel, visa vägen för Malmös framtida utveckling som hållbar stad och redan år 2020 är det tänkt att området ska försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Målet är att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling – och givetvis ska vår verksamhet vara en del av detta!

Vi ska med hjälp av ISO14001 ha koll på vår verksamhet – hur effektivt vi arbetar, hur lönsamheten och motivationen ser ut och inte minst hur våra gästers samt våra egna upplevelser blir till följd av arbetet.

Malmö Arena Hotel ska kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av verksamheten och arbeta för att förebygga föroreningar genom att ständigt förbättra våra processer. Detta innebär att vi ska efterleva miljölagstiftning och andra bindande krav, ställa miljökrav på våra leverantörer och genomföra miljörevisioner.

Koncernens miljömål ser vi som indikatorer som vi bevakar hos oss själva. I det dagliga arbetet kommer vi att fokusera på de betydande miljöaspekterna för vår verksamhet:

  • Tvättförbrukning

  • Vattenförbrukning

  • Elförbrukning

Våra övergripande miljömål

För att tydligare kunna jobba för en bättre värld har vi valt att jobba mot 5 av de uppsatta globala miljömålen enligt nedan:

Med hjälp av dessa ska vi aktivt förbättra oss på följande punkter:

  • Minska hotellets negativa påverkan på utsläpp till luft och vatten

  • Energiplanering

  • Utveckla vårt sociala engagemang

    – Lokalt aktivt stötta och samarbeta med organisationer som jobbar för ett bättre Malmö
    – Medverkan i ett projekt från Jämställdhetsmyndigheten via TEM om hur vi kan få in jämställdhetsfrågor i företagens ledningssystem